Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KIUK

Prezime Kiuk može se pronaći u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta poput Kine, Singapura, Malezije i Indonezije. Ovo prezime ima zanimljivo porijeklo i značenje koje je povezano s kineskim je