Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KESAK

Prezime KESAK nije baš često u Hrvatskoj, ali se ipak može naći u nekim dijelovima zemlje. Njegovo porijeklo nije posve jasno, pa postoji nekoliko teorija o njegovom nastanku.Jedna teorija kaže da