Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KERNER

Kerner je prezime koje ima njemačko podrijetlo. Značenje prezimena Kerner može se povezati s vinom. Naime, riječ "kerner" znači "vinova loza" na njemačkom jeziku. Prema nekim izvorima, prezime Kerner