Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KERAN

Prezime Keran ima bogatu povijest i geografsku rasprostranjenost. Značenje ovog prezimena seže u prošlost, a njegovo porijeklo je obavijeno misterijom. Prezime Keran pronalazimo u mnogim dijelovima sv