Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KEKUŠ

Prezime KEKUŠ je jedno od manje poznatih hrvatskih prezimena, ali iako se ne čuje često, zasigurno ima svoje značenje i porijeklo.Prema nekim izvorima, prezime KEKUŠ potječe od osobnog imena Keko,