Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAPURAL

Značenje i porijeklo prezimena KAPURAL: Odakle potječe?Prezime KAPURAL jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj te se najčešće može naći u Dalmaciji i Hercegovini. No, odakle to prezime zapravo potj