Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAJIN

Prezime KAJIN jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a često se može pronaći i u drugim zemljama. No, koliko god da je rašireno, mnogi se zapitaju što zapravo znači i odakle potječe prezime KAJIN.