Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JOVIĆ

Prezime Jović je vrlo često u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ovo prezime spada u skupinu prezimena koja svoj korijen vuku iz imena Josip ili Ivan. Jović se sastoji od dvije riječi “Jovo” i “