Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JOKOVIĆ

Prezime Joković jedno je od najčešćih prezimena u Srbiji, ali se nalazi i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Poreklo prezimena Joković vezuje se za srpsku istoriju i kulturu, a ujedno je