Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JAKŠA

Prezime JAKŠA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 2.300 osoba s prezimenom Jakša. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u