Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena IVKA

Prezime IVKA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim podacima, potječe iz Dalmacije. Značenje ovog prezimena nije poznato sa sigurnošću, no postoji nekoliko teorija.Jedna od teorija