Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUSIĆ

Značenje i porijeklo prezimena HUSIĆ: Odakle potječe?Prezime Husić jedno je od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini te se može pronaći i u drugim dijelovima Balkana. Prema pojedinim izvorima, p