Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULJEK

Kada nekoga upitamo za značenje svog prezimena, obično dobijemo interesantne priče i mitove koji su se prenosili s koljena na koljeno. Upravo je tako i s prezimenom HULJEK, koje ima svoje korijene u H