Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULINA

Prezime Hulina spada u red manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj. Prema posljednjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj živi svega nekoliko stotina obitelji s ovim prezimenom. No, iako je malobrojno,