Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULAK

Prezime HULAK jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju povijest i značenje. Prema nekim izvorima, prezime HULAK potječe od imena Hulak, koje je bilo uobičajeno ime u nekim