Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUDIĆ

Značenje i porijeklo prezimena HUDIĆ: Odakle potječe?Prezime Hudić je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, posebno u područjima s dominantnom muslimanskom populacijom. Zanimljivo je d