Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUCIKA

Prezime Hucika danas se može pronaći u Hrvatskoj, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj, a nastalo je od osobnog imena Hucik. Prema jednoj teoriji, riječ Hucik dolazi od glagola huceti, što znači "bukati, grmi