Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HREBAK

Prezime HREBAK je jedno od češćih hrvatskih prezimena, a ujedno i zanimljivo po svom značenju i porijeklu. Prema hrvatskom prezimeniku, prezime se javlja u brojnim varijantama, poput Hr(b)ek, Hr(b)eči