Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRDELJA

Prezime Hrdelja jedno je od onih prezimena koje se ne sreće često, ali kada se pojavi, mnogi se pitaju odakle potječe i što znači. Prezime Hrdelja ima korijene u Hrvatskoj i Sloveniji, a najviše se po