Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRASTE

Prezime HRASTE jedno je od rijetkih prezimena koja se mogu pronaći samo u Hrvatskoj. To je prezime koje se sastoji od jedne riječi, koja je ujedno i naziv jedne biljke. No, što znači prezime HRASTE i