Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOMAN

Prezime HOMAN potječe iz Njemačke, a sastoji se od dva dijela - "ho" i "mann". "Ho" u njemačkom jeziku znači "kuća", dok "mann" znači "čovjek". Stoga se prezime može prevesti kao "čovjek iz kuće".Pr