Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOLJAR

Prezime HOLJAR vjerojatno je jedno od onih prezimena čiji korijeni sežu u daleku prošlost. Prezime se pojavljuje uglavnom u Hrvatskoj, austrijskoj pokrajini Koruškoj, te u Sloveniji. No, odakle točno