Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERCIGONJA

Prezime HERCIGONJA jedno je od manje uobičajenih prezimena u Hrvatskoj, no ipak se često susreće u sjevernom dijelu zemlje. Prezime HERCIGONJA u Hrvatskoj danas nose 62 osobe, a najviše ih živi u Međi