Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERCEZI

Prezime HERCEZI jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje je nastalo od imena mjesta. HERCEZI je ime malog mjesta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u blizini grada Čakovca. Prema tome, prezime HERCEZ