Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HEČEK

Prezime HEČEK je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju zanimljivu priču o porijeklu i značenju. Prezime HEČEK potječe iz Slavonije, a ime HEČEK ima svoje korijene u njemačkom je