Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAVELKA

Prezime HAVELKA ima dugu povijest i korijene u Češkoj Republici. Ime je nastalo od muškog imena Havel, a dodavanjem sufiksa -ka pretvorilo se u prezime.Prema nekim izvorima, ime Havel potječe od ri