Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HARKANOVAC

Prezime HARKANOVAC ima svoje korijene u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo intrigiraju mnoge ljude koji nose ovo prezime ili su povezani s njim. Ovo prezime se sastoji od dva dijela, HARKAN i O