Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HARČA

Prezime Harča jedno je od rijetkih prezimena koje se ne može pronaći u velikim količinama u Hrvatskoj. Upravo zbog toga, mnogi se pitaju odakle potječe i što zapravo znači. Prema nekim izvorima, prezi

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HARČA

Prezime Harča potječe iz Hrvatske te se danas može pronaći u najvećem broju u okolici Siska i Petrinje. Međutim, nije poznato točno odakle potječe prezime Harča i koji je njegov pravi etimološki korij