Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HARALOVIĆ

Prezime HARALOVIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, pogotovo u sjevernom dijelu zemlje. No, koliko zapravo znamo o ovom prezimenu? Odakle potječe i što znači?Prezime HARALOVIĆ ima korijene u