Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HALAPA

Značenje i porijeklo prezimena HALAPA: Odakle potječe?Prezime HALAPA jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju bogatu povijest. Ime HALAPA potječe iz Dalmacije, a ime je vjeroj