Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HABEK

Prezime Habek vrlo je često u Hrvatskoj te se nalazi među 300 najčešćih prezimena u državi. Prema nekim izvorima, prezime Habek spada u kategoriju starinskih imena, a najčešće se pojavljuje u sjeveroz