Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRUIĆ

Prezime Grujić potječe iz srpskog jezika, od imenice gruja, što znači sokol. Pretpostavlja se da je ovo prezime nastalo kao nadimak za nekog hrabrog ratnika ili lovca. Prezime se prvi put pojavljuje u