Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRGOIĆ

Prezime GRGOIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi više od 2.000 osoba s tim prezimenom. Prezime GRGOIĆ najviše je zastupljeno u Da