Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRGETA

Prezime Grgeta jedno je od rijetkih prezimena koje se može pronaći isključivo u Hrvatskoj, i to uglavnom na području Istre. Ovo prezime ima zanimljivu povijest te se značenje njegovog imena može povez