Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRGA

Prezime GRGA jedno je od čestih prezimena u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na područje sjeverne Hrvatske. To prezime vuče korijene još iz srednjeg vijeka, a poznato je da se rasprostranilo u mnogim e