Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRAVIĆ

Prezime GRAVIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi više od 3 tisuće osoba s ovim prezimenom. No, odakle potječe prezime GRAVIĆ i što o