Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRAČAK

Prezime GRAČAK jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, no zanimljivo je istražiti njegovo porijeklo i značenje. Prezime GRAČAK pripada skupini prezimena koja se odnose na zanimanje ili nadim