Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRABNER

Prezime Grabner potječe iz Njemačke i Austrije, a danas se može pronaći u raznim dijelovima svijeta. Ime Grabner sastoji se od dva dijela: "grab" što znači "drvo" i "ner" što označava "čovjeka". Stoga