Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GODEČ

Prezime Godeč zvuči kao da dolazi iz Slavonije ili nekog drugog dijela Hrvatske. No, da li ste znali da zapravo ima korijene u Mađarskoj? Riječ je o prezimenu koje je nastalo od mađarskog imena Gâbor,