Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLIHA

Prezime GLIHA je jedno od češćih prezimena u Sloveniji, a može se pronaći i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Prema nekim izvorima, prezime GLIHA potječe od imena Gliha, što se smatra starim slovens