Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GALONJA

Značenje i porijeklo prezimena GALONJA: Odakle potječe?Prezime Galonja spada u skupinu prezimena koja su nastala prema nekom atributu ili zanimanju predaka. Prema jednoj teoriji, prezime Galonja pot