Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GALO

Prezime GALO ima zanimljivo porijeklo koje seže u srednji vijek. Nastalo je od latinske riječi galea, što znači kaciga, a bilo je u upotrebi među vojnicima. Uz to, u nekim dijelovima Italije, riječ ga