Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GALIN

Značenje i porijeklo prezimena GALIN: Odakle potječe?Prezime Galin jedno je od rijetkih prezimena koje se može pronaći u više zemalja svijeta. Prema etimološkom značenju, prezime Galin potječe od r