Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FUNTEK

Prezime Funtek je jedno od rijetkih prezimena koje se danas može pronaći u Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, prezime Funtek potječe iz sjeverne Hrvatske, točnije iz Međimurja.Prema nekim tumačen