Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FUGAŠ

Fugaš je jedno od rijetkih prezimena koja su nastala od neke vrste zanata. Naime, riječ fuga na latinskom označava spoj, vezu ili spojnici, a u glazbenom kontekstu predstavlja vrstu kompozicijske form