Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FRLETA

Prezime Frleta je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je ipak prisutno u nekim krajevima. Značenje ovog prezimena je još uvijek predmet rasprava i nije potpuno jasno.Prema nekim izvo