Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FRIDL

Prezime Fridl je jedno od čeških prezimena koje se može pronaći u različitim dijelovima svijeta. Prezime Fridl potječe od imena Fridolin, što je staro njemačko ime koje se sastoji od riječi "fredu" št