Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FORKO

Značenje i porijeklo prezimena FORKO: Odakle potječe?Prezime Forko jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju povijest i značenje. Prema nekim izvorima, prezime Forko potje