Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FORGAČ

Značenje i porijeklo prezimena FORGAČ: Odakle potječe?Prezime FORGAČ ima zanimljivo značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime FORGAČ potječe od mađarskog imena Farkas, što znači vuk. Ovo p