Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FITNIĆ

Prezime Fitnić ima svoje korijene u Bosni i Hercegovini, a u posljednjih nekoliko decenija proširilo se i na druge zemlje u regiji. Iako nije toliko uobičajeno kao neka druga bosanska prezimena, poput